Prześwietlanie betonu – w jakim celu się je wykonuje?

Na czym polega prześwietlanie betonu?

Prześwietlanie betonu, zwane także skanowanie, to proces polegający na nieinwazyjnym i niewymagającym rozkuwania betonu rozpoznaniu położenia zbrojenia oraz jego średnicy. Do przeprowadzenia skanowania wykorzystywane są specjalistyczne urządzenia, a wyniki badania przedstawiane są zarówno w formie graficznej, jak i opisowej. Procesowi prześwietlania może być poddany dowolny element konstrukcji żelbetowej niezależnie od jego umiejscowienia i wielkości. Skanowaniu mogą być poddane fundamenty i stropy z posadzkami, nawet w wypadku powierzchni spękanej i z ubytkami betonu, gdy w celach pomocniczych zostają wykorzystane specjalne podkładki wyrównujące. 

W jakim celu wykonuje się skanowanie betonu?

Podstawowym celem wykonania skanowania jest rozpoznanie zbrojenia zatopionego w betonie bez konieczności jego rozkuwania. Przy jego pomocy można:

  • dokonać weryfikacji i analizy prętów zbrojeniowych pod kątem ich średnicy i położenia
  • sprawdzić stan otuliny betonowej na dużych powierzchniach w celu wykonania prac naprawczych konstrukcji
  • przeprowadzić odbiorczą inspekcję budowlaną 
  • przeprowadzić kontrolę jakości wykonania zbrojenia 

rzeczoznawca budowlany do analizy i oceny stanu technicznego budynku

W określonych sytuacjach ustalenie średnicy zbrojenia nie jest konieczne i wystarczy wyłącznie umiejscowienie prętów na rzucie oraz oszacowanie głębokości ich położenia. W tym celu wykorzystuje się tak zwany skan liniowy wykonywany na odcinku dowolnej długości z możliwością wielokrotnych powtórzeń. 

Jak przebiega proces prześwietlania betonu?

Proces skanowania betonu przebiega w kilku etapach. 

Wybór miejsca do skanowania

W pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednie miejsce do prześwietlenia. Miejsce to powinno być pozbawione instalacji, szczególnie instalacji elektrycznej pod napięciem, oraz elementów obudowy i podwieszanych sufitów. 

Określenie powierzchni skanowania 

Miejsce przeznaczone do prześwietlania powinno zostać przyjęte z dziesięciocentymetrowym zapasem z każdej ze stron. Miarodajny skan obrazu zbrojenia stropu jest wykonywany na powierzchni kwadratu o minimalnej długości boku wynoszącej osiemdziesiąt centymetrów, choć możliwe jest prześwietlanie także powierzchni zarówno mniejszych, jak i większych. 

Oczyszczenie miejsca do skanowania

Powierzchnia prześwietlana powinna być czysta, zamieciona i w miarę możliwości równa, bez wystających prętów, grudek zaprawy oraz kamieni. 

Przygotowanie stanowiska 

W wypadku skanowania spodu stropu konieczne jest ustawienie rusztowania, pomostu bądź podnośnika, by operator skanera mógł swobodnie dosięgnąć ręką do spodu stropu. 

rzeczoznawca budowlany do nieinwazyjnego skanowania betonu

Dane uzyskane w procesie skanowania betonu

Dzięki zastosowaniu skanera możliwe jest szybkie i łatwe prześwietlenie dużych powierzchni betonu bez ograniczeń w stosunku do wielkości obiektu. Specjalistyczne urządzenia zapewniają dokładny pomiar otuliny na głębokość stu milimetrów i wyświetlają czytelny obraz zbrojenia umożliwiający dokonanie natychmiastowej oceny stanu obu elementów. Zakres średnicy pręta zbrojeniowego rozpoznawanego przez skaner wynosi od sześciu do trzydziestu sześciu milimetrów. Dzięki pracy skanera możliwe jest więc uniknięcie uszkodzeń prętów zbrojeniowych oraz konstrukcji spowodowanych ich przecięciem w wyniku wiercenia lub wycinania otworów. Dane uzyskane w procesie skanowania są automatycznie rejestrowane, a na ich podstawie generowane są raporty oceny konstrukcji oraz statystki i wizualne prezentacje zbrojenia. 

Kto wykonuje usługi nieinwazyjnego skanowania betonu? 

Skanowanie betonu wykonywane jest przy użyciu skanera Hilti Ferroscan PS200 (PS250) przez osobę z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracach diagnostycznych z użyciem skanera obejmującym także interpretację wyników odczytu. Do wykrywania prętów zbrojeniowych, rur i przewodów elektrycznych pod napięciem wykorzystywany jest z kolei Ferrodetektor Hilti. Skanery betonu stanowią sprzęt wysoce specjalistyczny i kosztowny, dlatego korzystają z nich tylko nieliczne firmy w Polsce. Jedną z nich jest firma Usługi Projektowe Marek Świtlicki oferująca szereg usług należących do zadań rzeczoznawcy budowlanego.  Za pomocą nowoczesnej technologii zapewnia swoim klientom najwyższy poziom usług.