W jakim celu wykonywany jest audyt oświetlenia?

Oświetlenie sztuczne to bardzo ważny element każdego budynku i różnego rodzaju przestrzeni użytkowej. Instalacje oświetleniowe pozwalają na w pełni komfortowe funkcjonowanie zarówno w sytuacji, gdy dostęp do naturalnego światła słonecznego jest utrudniony w danym miejscu, jak i wtedy gdy panuje noc.

Warto jednak pamiętać, że oświetlenie ma również wpływ na takie kwestie jak zmęczenie, koncentracja czy nawet zdrowie osób przebywających w danym miejscu. Z tego też względu tak istotne jest to, aby oświetlenie montowane w danej przestrzeni użytkowej było jak najlepiej dopasowane do wymagań i potrzeb jej użytkowników oraz wszelkich przepisów i norm dotyczących oświetlenia. Aby tego typu instalacja mogła działać optymalnie i zapewniać wystarczającą ilość światła o odpowiednich parametrach, należy przeprowadzić profesjonalny audyt oświetlenia, który to umożliwi. 

Na czym polega audyt oświetlenia?

Konieczność oświetlenia wszelkiego rodzaju pomieszczeń i przestrzeni użytkowej, która tego wymaga, jest kwestią oczywistą. Wydawać by się jednak mogło, że wybór i instalacja odpowiedniego oświetlenia nie jest niczym skomplikowanym i każdy może zająć się tym na własną rękę. W rzeczywistości jednak jest to znacznie bardziej złożony temat, szczególnie w przypadku miejsc, które muszą być oświetlone zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Aby zapewnić optymalne oświetlenie, przeprowadza się w pierwszej kolejności tzw. audyt oświetlenia. Jest to usługa świadczona przez profesjonalne firmy specjalizujące się w kwestiach doboru i instalacji oświetlenia, której głównym celem jest dokładna analiza danej przestrzeni użytkowej i dobranie optymalnej instalacji oświetleniowej, która zapewni komfort, bezpieczeństwo i będzie oszczędna oraz zgodna z wszelkimi wymogami i przepisami.

W jakim celu wykonuje się audyt oświetlenia?

Audyt oświetlenia to usługa, która świadczona jest zazwyczaj w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to sytuacja, gdy planowany jest montaż oświetlenia w miejscu, które nie posiada jeszcze takiej instalacji. Audyt pozwala w tym przypadku dobrać optymalne rozwiązanie, które będzie oszczędne i jednocześnie zapewni odpowiednią ilość światła. Drugi przypadek to sytuacja, gdy w danym miejscu istnieje już instalacja oświetleniowa, ale właściciel danego obiektu chce ją zmodyfikować, co może być spowodowane chęcią ograniczenia zużycia energii elektrycznej, zmianami w przepisach, które dotyczą np. wymagań co do oświetlenia stanowisk pracy, czy też chęci zapewnienia lepszych warunków oświetleniowych w danej przestrzeni. Ponadto audyt pozwala także określić stan techniczny całej instalacji oświetleniowej, co jest bardzo ważne w kontekście bezpieczeństwa.

Jak przebiega realizacja audytu oświetlenia?

Audyt oświetlenia to usługa składająca się z kilku istotnych etapów. W pierwszej kolejności odbywa się wizyta specjalistów z firmy realizującej audyt, której celem jest przeprowadzenie wizji lokalnej. Audytorzy dokumentują wszelkie istniejące w danym miejscu źródła światła oraz rodzaje zastosowanych opraw. Na tym etapie elementy te sprawdzane są pod kątem parametrów emitowanego światła oraz zużywanej energii elektrycznej. Duże znaczenie ma tutaj również rodzaj wykonywanej w danym miejscu pracy, ponieważ oświetlenie powinno być dopasowane do jej charakterystyki, aby zapewnić wszystkim bezpieczne i komfortowe warunki pracy. Kolejnym krokiem jest weryfikacja stanu technicznego istniejącej w danym miejscu instalacji oświetleniowej. Następnie audytorzy analizują zebrane informacje i przygotowują propozycję zmian, jakie warto wprowadzić, aby zoptymalizować pracę oświetlenia, zarówno pod kątem oszczędności energii, jak i warunków oświetleniowych, jakie ono zapewnia.

oświetlenie

Dlaczego audyt oświetlenia jest tak ważny?

Audyt oświetlenia pozwala sprawdzić, czy w danym miejscu instalacja oświetleniowa jest zaprojektowana w prawidłowy i optymalny sposób. Dzięki dokładnej analizie właściciel danego obiektu uzyskuje propozycje zmian, jakie może wprowadzić, chcąc zapewnić lepsze warunki oświetleniowe w danym miejscu lub też chcąc zmniejszyć koszty, związane ze zużyciem prądu przez oświetlenie. Ponadto pozwala to także poznać stan techniczny instalacji, co ma bardzo duże znaczenie w kontekście bezpieczeństwa.  

Kto przeprowadza audyt oświetlenia?

Audyt oświetlenia realizowany jest wyłącznie przez profesjonalne firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje do realizacji tego typu usług. Dzięki temu można mieć pewność, że przeprowadzony audyt jest w pełni rzetelny, a uzyskane w jego ramach wyniki poparte są wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem specjalistów z zakresu elektryki i oświetlenia.