Badania geologiczne czy geotechniczne? Najważniejsze różnice

Decydując się na budowę czy inne prace związane z wykorzystaniem gruntów, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań. Mowa tu o badaniach geologicznych i geotechnicznych. Każda zainteresowana firma zobowiązana jest do zapoznania się z tym, za co są odpowiedzialne te badania. Temat ten przede wszystkim powinni dobrze zgłębić deweloperzy, inwestorzy, przedsiębiorstwa budowlane oraz biura projektowe.

Badania i ekspertyzy geologiczne oraz geotechniczne są niezbędne przed rozpoczęciem budowy. Początkowo może się wydawać, że te dziedziny zajmują się tym samym, ale są między nimi pewne różnice. Ten artykuł zbiera ich najważniejsze cechy w celu ich lepszego poznania.

Badania geologiczne

Badania z zakresu geologii umożliwiają poznanie parametrów badanego gruntu. Wiedza o gruncie ułatwia podjęcie decyzji o jej przeznaczeniu. Do zadań geologa należy najpierw wykonanie projektu prac geologicznych, które umożliwią rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich.

Badania geologiczne muszą zostać przeprowadzone rzetelnie, a więc czasem trzeba na nie poczekać do kilku tygodni. Wiąże się to z tym, że po wykonaniu odwiertów i pobraniu próbek, specjaliści muszą zająć się zbadaniem materiałów w laboratorium. Geolodzy podczas badań próbek mogą wskazać m.in. ziarnistość gruntu oraz parametry wód gruntowych

Czas pracy na terenie, na którym ma rozpocząć się budowa, jest więc stosunkowo krótki, natomiast prawidłowe zbadanie próbek i sporządzenie z wyników dokumentacji zajmuje więcej czasu, ale to kluczowe dla badań geologicznych działanie.

W dokumentacji geologa musi się znaleźć charakterystyka obiektu, który ma stanąć na badanym terenie, oraz pomysł na rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Tu zdarza się sytuacja, w której geolog konsultuje się z geotechnikiem (o którego pracy piszemy poniżej). Badania geologiczne dotyczą nie tylko samej inwestycji, ale też jej wpływu na środowisko, a dokładniej na środowisko gruntowo-wodne. Zajmują się też zbadaniem gruntów i ich wód pod względem właściwości fizyko-mechanicznych. Geolodzy w swoich badaniach odpowiedzialni są również za uwzględnienie ruchów powierzchniowych.

badanie geotechniczne

 

Badania geotechniczne

Geotechnika działa natomiast nieco na pograniczu – łączy w sobie geologię oraz konstrukcję.  Geotechnicy zajmują się wprowadzeniem rozwiązań konstrukcyjnych, które sprawdzą się na dostępnych gruntach, oraz sprawdzają warunki geotechniczne ziemi. 

Badania geotechniczne wykonuje się z różnych powodów. Mogą być zlecane zarówno przed, jak i po kupieniu ziemi. Przede wszystkim są przygotowaniem konkretnej powierzchni pod inwestycję. Służą więc ocenieniu jakości działki i sprawdzeniu, czy mogą na niej powstać obiekty budowlane. Takie badania zabezpieczają prace ziemne, wykopy oraz fundamentowanie. 

Dają też informację o tym, czy ziemia wymaga dodatkowego wzmocnienia, jak wygląda jej zanieczyszczenie. Dochodzi do ocenienia stateczności skarp oraz zboczy. Konieczne jest przeprowadzenie kontroli wałów przeciwpowodziowych oraz zagęszczeń podsypek i zasypek budowlanych.

Badania geotechniczne wykorzystują także metody, takie jak badania elektrooporowe czy wykorzystanie georadaru. Oprócz samych badań specjaliści zajmują się przygotowaniem opinii oraz odpowiedniej dokumentacji, opisującej zastane warunki.  To niezbędne działania przed rozpoczęciem budowania różnych obiektów: mieszkalnych, usługowych, przemysłowych, handlowych, ale też dróg, mostów i instalacji. Zrealizowanie badania geotechnicznego jest potrzebne do uzyskania zgody na budowę.

Badania geologiczne i geotechniczne – kto je zleca?

Jak już zostało wspomniane na początku artykułu, różne instytucje powinny zainteresować się przebiegiem omawianych badań. Zwykle zleceniami tych badań zajmują się firmy budowlane lub deweloperzy, ale zdarzają się wyjątki. Czasem to architekt musi zlecić wykonanie badania geologicznego, ponieważ nikt tego nie zrobił, a bez tego badania nie będzie wiedzieć, jak zaprojektować dany budynek. 

O czym należy pamiętać przez zleceniem komuś badań geologicznych i geotechnicznych?

Decydując się na zlecenie badań, warto dobrze zapoznać się z firmami, które oferują te usługi. Nie tylko atrakcyjna cena jest ważna. Badania geologiczne czy geotechniczne powinny być przeprowadzone starannie, uwzględniać wszystkie obowiązujące normy i wymagania i wykorzystywać sprzęt o jak najlepszej jakości. Osoby wykonujące te badania muszą posiadać odpowiednie uprawnienia. Poszukiwania powinny być staranne, ponieważ to zatrudnieni specjaliści orzekną, czy wybrany teren nadaje się pod planowaną inwestycję. Dobry geolog oraz geotechnik mogą uchronić inwestora czy firmę budowlaną przed podjęciem złej decyzji.