Kiedy warto szukać pomocy rzeczoznawcy majątkowego?

Sprzedaż mieszkania nie jest łatwa. Samo rozstanie się z miejscem, do którego czujemy przywiązanie jest trudne. Potrzeba też dopełnić wiele formalności i znaleźć kupca. Dużo spraw do załatwienia.
Żeby sprzedać mieszkanie, czy jakąkolwiek inną nieruchomość, musimy znać jej wartość. Musi być zgodna z rzeczywistym stanem. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której proponujemy kupcowi zbyt wygórowaną cenę. Jak zatem określić właściwą wartość nieruchomości? W tej sprawie odpowiedź znajdziemy u rzeczoznawcy majątkowego.

Czym się zajmuje rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się wyceną wartości nieruchomości. By móc wykonywać ten zawód trzeba uzyskać uprawnienia nadawane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Osoba nieposiadająca uprawnień nie może dokonywać wyceny nieruchomości pod karą grzywny lub więzienia. Łatwo to sprawdzić, wszyscy rzeczoznawcy wpisani są do publicznie dostępnego Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Infrastruktury.
Do obowiązków rzeczoznawcy majątkowego należy:
• wykonywania czynności zawodowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi,
• stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych,
• zachowania tajemnicy zawodowej,
• posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
• przekazywania wyciągów z operatów szacunkowych organom prowadzącym kataster nieruchomości.

Usługi dla każdego

Każdy, kto potrzebuje wycenić swoją nieruchomość może zgłosić się do rzeczoznawcy majątkowego. Jeśli więc chcemy sprzedać mieszkanie, dowiemy się, jaka jest jego wartość rynkowa. Wartość tą ustala się poprzez analizę cen sprzedaży podobnych nieruchomości. Dokonując wyceny, rzeczoznawca musi kierować się przepisami i standardami zawodowymi. Oczywiście też warunkami określonymi w zleceniu.
Cena za usługę ustalana jest pomiędzy klientem a zleceniobiorcą. Nie ma żadnych z góry ustalonych cenników. Samej wycenie można poddać wiele rodzajów nieruchomości:new-home-construction-1404053510lV0
• działki niezabudowane
• mieszkania
• obiekty przemysłowe (magazynowe, produkcyjne)
• obiekty komercyjne
• nieruchomości rolne i leśne
Praca rzeczoznawcy majątkowego to nie tylko wycena nieruchomości. Może też na życzenie wykonać ekspertyzę wartości hipoteczno-bankowej lub badanie rynku nieruchomości. Ta ostatnia może być bardzo przydatna, jeśli decydujemy się na sprzedaż mieszkania. Znając sytuację na rynku, możemy się wstrzymać, jeśli nie ma popytu.

Wiedza jest najważniejsza

Decydując się na sprzedaż mieszkania musimy znać jego wartość. Watro też mieć rozeznanie w sytuacji panującej na rynku nieruchomości. Dobrze dowiedzieć się, na jakie zainteresowanie możemy liczyć. W uzyskaniu tych informacji pomoże rzeczoznawca majątkowy. Rzetelnie wyceni nasze mieszkanie. Mamy gwarancję prawidłowego wykonania usługi. Rzeczoznawca musi pracować zgodnie z przepisami. Możemy też sprawdzić czy posiada odpowiednie uprawnienia zaglądając do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Rozwiązanie jest, więc pewne i bezpieczne. W cenie ustalonej pomiędzy nami a zleceniobiorcą.