Konsekwencje niezgodności budowli z projektem

Mimo że w ustawie o Prawie Budowlanym nie istnieje takie pojęcie, jak samowola budowlana, to niestosowanie się do przepisów stosowanych podczas budowy domu, niesie za sobą znaczące konsekwencje. Jakie zmiany można wprowadzić do projektu bez konieczności wystąpienia o nowe pozwolenie na budowę? Kiedy pojawia się zarzut samowoli?

W jakim stopniu można dokonać zmiany projektu?

Czasem nawet już gotowy projekt wymaga pewnych zmian i nie wszystkie wymagają odrębnej biurokracji. Mamy więc możliwość wyboru materiałów niezbędnych do wykonania konstrukcji ścian i dachu (pod warunkiem zachowania obowiązujących parametrów) oraz materiałów wykorzystywanych przy wykańczaniu ścian od wewnątrz.  Decyzję możemy również podjąć na temat przesunięcia lub likwidacji ścian działowych, jak również wymiarów drzwi i okien. Samodzielnie zdecydujemy o instalacji: wodnej, gazowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i ogrzewaniu centralnym. Co więcej, bez dodatkowego pozwolenia zmienimy kształty tarasów i podjazdów czy elementy wchodzące w zakres dekoracji wnętrz. Są to rzeczy, przy których zmiana nie wymaga zgody autora projektu ani załatwiania odrębnych zezwoleń. Poniżej przykłady sytuacji, w których wprowadzenie zmian może wymagać przedstawienia nowego projektu budowy lub starania się od nowa o pozwolenie na budowę:

praca nad projektem domu

  • Wprowadzanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych
  • Zmiana grubości ścian i liczby kondygnacji
  • Wprowadzanie zmian w zakresie kubatury pomieszczeń
  • Zmiana zakresu zagospodarowania działki objętej projektem
  • Zmiany dotyczące podpiwniczenia terenu
  • Zmiana wymiarów budynku, m.in. wysokość, szerokość, długość
  • Zmiany w ustaleniach o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Formalne kroki, jakie należy podjąć w sprawie zmian w projekcie

Konieczne jest przede wszystkim uzyskanie zgody autora projektu na wprowadzenie zmian. W przypadku tych określanych przez Prawo Budowlane jako istotne, konieczne jest sporządzenie i przedstawienie projektu zamiennego, który ujmuje wprowadzone zmiany i określa roboty budowlane konieczne, by doprowadzić nieruchomość do stanu zgodnego z prawem, wraz z terminem realizacji. Następnie, po upływie wyznaczonego terminu, lub na wniosek inwestora, organ nadzoru budowlanego przeprowadza kontrolę. Niedotrzymanie terminu wiąże się z poważnymi konsekwencjami, które obejmują m.in. nakaz zaniechania dalszych robót budowlanych, rozbiórkę obiektu czy też doprowadzenie nieruchomości do stanu, w jakim znajdował się przed wprowadzeniem zmian.

Kiedy pada zarzut samowoli budowlanej?

Zarzut samowoli budowlanej padnie zawsze wtedy, gdy po wprowadzeniu do projektu zmian, określonych w prawie jako istotne, inwestor nie dopełnił obowiązku przedstawienia nowego projektu przed właściwymi organami nadzoru budowlanego, oraz gdy zmiany istotne wprowadzane są bez zgody autora projektu. Wówczas, w zależności od tego, ile zostało wprowadzonych zmian, od każdej z nich zostaje naliczona osobna kara, której minimalna wysokość może wynosić 500 zł za pojedynczą zmianę.

Jak istotne jest wynajęcie sprawdzonej firmy?

Wynajęcie profesjonalnej firmy do przeprowadzenia całości projektu gwarantuje niezrównane korzyści. Przede wszystkim, zyskujemy pewność wykonania całości zadań w pełnej zgodności z prawem, a po drugie możemy być spokojni o jakość świadczonych usług. Są to jedynie przykłady powodów, dla których firmy, które oferują usługi projektowe i cieszą się tak dużym uznaniem wśród klientów. Co zyskujemy, korzystając z usług profesjonalnej firmy? Rzetelne doradztwo podczas tworzenia całości projektu, przeprowadzanie niezbędnych obliczeń konstrukcyjnych, a przede wszystkim badania wytrzymałości całej konstrukcji w sposób całkowicie nieinwazyjny, z zastosowaniem najlepszej, sprawdzonej technologii.

Są to jedynie przykłady korzyści, jakie można odnieść, korzystając z usług wynajętej firmy projektowo-usługowej. Warto się nad tym zastanowić, aby uniknąć przykrych niespodzianek.