Tag «płyta fundamentowa»

Zalety płyt fundamentowych

 Płyta fundamentowa jest rodzajem fundamentu, który rozciąga się pod całym budynkiem. Może być ona umieszczona zarówno poniżej głębokości zamarzania gruntu, jak i na jego powierzchni. Zazwyczaj uzbrojona jest klasycznymi prętami lub innymi elementami zbrojenia rozproszonego. Pod ściany oraz inne elementy konstrukcyjne wykonywane jest dodatkowe zbrojenie w postaci specjalistycznej siatki dolnej lub siatki górnej. Grubość płyty …